top of page
Image by Tienko Dima

Earth is the source of Ecosystems, both biotic and abiotic.

ABOUT US:

Farmer's Pride International Investments operates as both a non-profit and a for-profit company depending on the country it is registered in, and uses the Social Enterprise concept  

Now with two HQs, the International Head Office in Botswana and the Research and Development HQ in the USA, FPI has grown from being a small youth farming group that formed itself into an Agriculture department in a Zimbabwean community-based organisation called the New Hope Foundation Zimbabwe in the year 2000, https://newhopezimbabwetrust.wixsite.com/nhz-trust  and  later became an international NGO called New Hope Foundation Global Network: https://nhfg-network.wixsite.com/nhfgn 

 

 In the year 2010, the current big dream then came to life when the Executive President and founder of FPI-I organized a skills and knowledge exchange project between several countries' Universities and other smaller NGOs that conducted a three days training of trainers workshops for 250 farmers from Zimbabwe's 10 provinces, the training included fieldwork as well as an HIV & AIDS awareness campaign amongst the farming communities.

In September 2015 the dream of making FPI a stand-alone organization came to life through its first pilot agriculture project in Eastern Cape, a province of the Republic of South Africa. In 2019, four years after its inception, FPI started agriculture projects in other countries as well as the exporting of its agro products to countries like China, the UK, France, and South America.

 

Today FPI has now grown from being a Zimbabwe-founded NGO to having a presence in +45 countries on 7 continents across the world and has moved its HQ to Botswana, with satellite HQs in the USA, and South Africa, this decision was taken in the year 2019, as it embarks on massive high-value crops farming activities' rollout across the world.

In year 2013 FPI-I Executive President and Founder Elfas Mcloud Zadzagomo Shangwa (Hunter) developed the Rural and Urban Agriculture Innovative Production Program (RUAIPP) and the 9-year agriculture strategy that unbundles the (RUAIPP)  with its primary focus being on rural and urban development bringing to life youth and women's economic empowerment activities that promote agrifood production. Operating in several countries, across 7 continents, FPI-I's strategy brings sustainable solutions to global food shortages, by promoting agri-food production activities through an African agribusiness model being implemented using an Agriculture Based Cluster model of Farming ABCs, this model is a cheaper and more affordable means of farming that brings life to rural and urban Agriculture using the power of Social Capital, networking farming communities. Cluster farming uses fewer resources for a more significant yield and brings huge incomes at harvest to farming communities, with this model, RUAIPP intends to set up Knowledge-based Agriculture initiatives in the form of field and on-farm skills schools that stand as knowledge exchange platforms, these are research-based scientific informed activities that bring agroecology systems to life in every rural and urban farming setup, this will bring about agriculture skills and integrates technologies, scientific, indigenous, and other kinds of approaches to inform evidence-based hunger and poverty alleviation solutions, as well as climate change mitigation and adaptation strategies that build sustainable food systems.

Rural and Urban Agricultuer Model
THE RUAIPP MODEL
About us
New Hope Foundation
RUAIPP DEEOPMENT
Sphere on Spiral Stairs

PRESENT IN:  + 45  COUNTRIES

Image by Charl Folscher

Ne parashikojmë një botë ku të rinjtë janë të përfshirë në zinxhirin e vlerës së Bujqësisë,  komunitetet rurale janë universalisht të begata dhe të bukura.

Tokat janë jashtëzakonisht të shëndetshme dhe produktive.

Biodiversiteti brenda sistemeve tona të menaxhuara është i bollshëm dhe lulëzon.  

Ciklet e ujit, mineraleve dhe energjisë funksionojnë me potencialin e tyre maksimal.  

Komunitetet janë në gjendje të sigurojnë nevojat e tyre në nivel lokal dhe ushqimi i botës nuk është më një shqetësim i domosdoshëm, duke qenë të ndjeshëm ndaj gjinisë, barazisë dhe barazisë, duke respektuar dhe vënë një vlerë në inovacionet e njohurive lokale dhe duke mbrojtur të drejtat e njeriut.

Ne punojmë me qeveritë dhe partnerë të tjerë zhvillimi për të ndërtuar komunitete globale bujqësore ku qytetarët kanë mundësi të barabarta dhe të mjaftueshme ekonomike dhe sociale për të përmirësuar standardet e tyre të jetesës dhe ku ata mund të kontribuojnë në mënyrë produktive drejt zhvillimit të përgjithshëm të vendeve të tyre përmes mikrofinancimit të bujqësisë për të qëndrueshme dhe sisteme të barabarta ushqimore.

  

Mbështetja e përgjegjshmërisë dhe metodave të qëndrueshme të bujqësisë që promovojnë dhe përmirësojnë përdorimin e teknologjisë për të mbrojtur tokën, për të ruajtur biodiversitetin dhe habitatin dhe për të prodhuar ushqim të sigurt e të shëndetshëm, ku punëtorët trajtohen me respekt, kafshët trajtohen në mënyrë njerëzore dhe komunitetet e gjalla mbahen përmes kreativitetit, duke përdorur inovacione fleksibël.

Core Values 2024 (1).png

Our work is guided and informed by research and development, traditional skills, knowledge, and our beliefs and commitments to Rural Development, Urban and Peri-urban Farming  Economic Empowerment, Community Centric, Inclusivity,  Financial and material Accountability, Courage, and above all respect for people's rights, peace, collaboration, Harmonyand the value of cultural diversity. 

Vision
Image by Magdalena Smolnicka

HOW DO WE PLAN TO ACHIEVE OUR MISSION?

Si planifikojmë të arrijmë misionin tonë?

​​

Misioni ynë do të fitohet nëpërmjet krijimit të grupeve bujqësore dhe lehtësirave të kredisë mikrofinanciare për   bujqësia dhe zhvillimi rural në të gjithë botën, kjo do të ndihmojë FPI për të arritur qëllimet e saj në zhvillimin e qëndrueshëm, por sa më poshtë duhet të jetë në dispozicion që kjo të ndodhë:

  • Ne duhet të kemi të mjaftueshme fi nanciare  dhe  mbeshtetje teknike  si dhe partneritete që do të mbështesin financimin.  

  • Duhet të kemi zbritur me bollëk në të gjitha qendrat e projektit;

  • Ne duhet të kemi qendra kërkimore në mbarë botën;

  • Duhet të kemi hapësira pune të zhvilluara teknologjikisht

  • Ne duhet të kemi lehtësues, prezantues dhe trajnerë me përvojë dhe me përvojë, laboratorë të gjallë me tokë pjellore, produktive dhe me ujë dhe ajër të pastër të bollshëm.  ​

  • Ne duhet të kemi mjedise të avancuara teknologjike me cilësi të lartë mësimore dhe kërkimore;

  • Ne duhet të kemi personel inovativ, mbështetës, të respektuar, të kujdesshëm, të motivuar dhe shumë të kualifikuar;

  • Ne duhet të kemi angazhimin dhe mbështetjen e komuniteteve, industrisë dhe aktorëve të tjerë;

​​

 
bottom of page