top of page
Laboratory Scientist

Kërkime në Bujqësi 

Farmers Pride International i është bashkuar Global  Aktivitetet Kërkimore në Bujqësi,  tani me teknologjinë në përdorim

  Është vlerësuar se sasia e njohurive që zotërojnë njerëzit dyfishohet në më pak se shtatë muaj. Me fjalë të tjera, në më pak se shtatë muaj nga koha kur ju e lexoni këtë, shoqëria jonë do të ketë dy herë më shumë njohuri për botën përreth nesh sesa sot.

 

Ne planifikojmë të zbatojmë  Shkenca e bujqësisë  e cila kërkon në mënyrë aktive të zbulojë procedura që do të rrisin rendimentet e bagëtive dhe të korrave, do të përmirësojnë produktivitetin e tokës bujqësore, do të reduktojnë humbjet për shkak të sëmundjeve dhe insekteve, do të zhvillojnë pajisje më efikase dhe do të rrisin cilësinë e përgjithshme të ushqimit.

Aktivitetet tona kërkimore në Bujqësi kërkojnë mënyra për të rritur fitimet e fermerëve dhe për të mbrojtur mjedisin. Kjo do t'u mundësojë konsumatorëve të paguajnë më pak për produktet e tyre ushqimore dhe fibra, gjë që u lejon atyre të shpenzojnë paratë e tyre për gjëra të tjera.

Value Chain Measurement.

The research and development objectives, partnerships, and institutional structure of the FPI-I evolve around challenges confronted by the world's poor and disadvantaged. Today, productivity improvement and natural resource management are the twin pillars of the FPI-I research on food crops, conservation of genetic resources (biodiversity), forestry and agroforestry, livestock management, aquatic resources, soil and water nutrients, water management, and agriculture-related policies, as well as in its endeavours to strengthen scientific capacity in developing countries

The agricultural R&D world is changing, and in ways that will definitely affect future global patterns of poverty, hunger, and other outcomes. The overall picture is one in which the middle-income countries are growing in relative importance as producers of agricultural innovations through public investments in R&D and have consequently better prospects as producers of agricultural products, although the important role of privately performed R&D gives a substantial innovative edge to the higher income countries where most of this R&D takes place.

Public investment in agricultural research and development (R&D) is important for global food security and environmental sustainability. Although public agricultural R&D projects are associated with high economic returns, they are characterized by long time horizons and temporal lags. The inherent lag, between when R&D investment takes place and when it comes to fruition, implies that its stability is critical. Existing studies on the stability of public agricultural R&D expenditure are restricted to Sub-Saharan Africa and find evidence of considerable volatility in these expenditures when compared to other developing regions. Read more>>>>

FPI-I invests much of its resources in bringing good results as it implement the RUAIPP , for great results we have borrowed ideas from FAO's Agroecology Principles stated on the diagramdiagram below:

Agroecology Principles.

Agriculture Economics:

 

Throughout history and in every part of the world, innovation in agriculture has played crucial roles in economic development by increasing farm productivity, enhancing the incomes of poor farmers and making food ever-more abundant and cheaper for consumers, while reducing the demands placed on natural resource stocks. Nevertheless, governments and markets consistently fail to do enough of the right kinds of R&D (research and development)—at least if we are to believe the evidence on rates of return to research—and technological choices on farms are becoming ever-more constrained. Read More>>>>

Image by Lucas Vasques

WHY A-R& D

a man

In the late 19th century public agricultural research institutions were set up in the advanced industrialized nations of today. These paved the way for technological change and transformation in the agricultural systems of these countries (Ruttan, 1982). In the last 50–100 years, dramatic changes in agricultural productivity and production have taken place, driven in large part by investments in public and private agricultural research (Alston and Pardey, 2014). These increases in agricultural productivity have by and large occurred across the globe, encompassing high-income (Andersen and Song, 2013Khan et al., 2017Thirtle et al., 2008) as well as middle- and low-income countries (Adetutu and Ajayi, 2020Fan et al., 2000Suphannachart and Warr, 2011), and involving their respective public sector agricultural R&D organizations. Today, nearly all countries in some form or another have national agricultural research institutes (Fuglie, 2018).

Thus, public sector agricultural research and development (R&D) has played an important role in increasing agricultural total factor productivity (TFP) across countries (Fuglie, 2018Rawat and Akter, 2020). These past patterns of growth in agricultural productivity have had important implications for food security and poverty (Alston et al., 2009a). In current times the role for agricultural R&D has expanded further. From boosting agricultural productivity and improving food security, agricultural R&D is now also viewed as a powerful means to ensure environmental sustainability and tackle climate change (Acevedo et al., 2018). The former through interventions and innovations that can minimize ecological damage while increasing productivity (Swaminathan, 2017); the latter through research that focusses on combatting potential threats and adverse effects arising from a mean rise in temperature, and also by mitigating the effects of global green-house gases resulting from agriculture (Lobell et al., 2013).

According to the 2019 Global Agricultural Productivity Report, in order to sustainably meet the needs of an estimated 10 billion people in 2050, global agricultural productivity would need to increase from the current average annual rate of 1.63% to a rate of 1.73% per annum (Steensland, 2019). Given the limited natural resources and degradation of the resources already in use (Fuglie, 2015), increases in agricultural productivity would need to accrue from intensification, i.e. by raising the yield per hectare. This makes the role of public agricultural R&D in raising agricultural productivity critical. Thus, stagnant or declining levels of public investment in agricultural R&D put future agricultural productivity growth at risk (Fuglie, 2015).

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT FUNDING 

Funding for agricultural research and development (R&D), both public and private, has decreased over the years. The success of the Green Revolution may have resulted in a complacent attitude among funding agencies. Given the recognition of the need for food and the cost of research and development, most people now view this reduction in funding as a huge mistake. Several agencies, NGOs, and private sector firms are now reversing this trend. Private funding plays an important role in taking the new developments to the farmer. However, many of the breakthroughs in research happen in the public sector. An investment in the public sector is essential to create breakthroughs in helping the world meet the food demands of the future.

FPI TASK ON AGRICULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT:

 1. Agriculture Economics

 2. The state of public agricultural R&D today

 3.  A shift in the traditional bastions of agricultural research

 4. Sustainable Food Systems and Agriculture

 5. Cluster Farming in Agriculture

 6. Agriculture in Fragile States 

 7.  Agriculture Production

 8. Integrated Management of Soil Fertility

 9. The benefits of Technology in Agriculture 

 10. AR&D in fighting poverty and Hunger in Africa

 11. Agroecology systems in Agriculture 

Kërkime në Bujqësi  

 
 

Hulumtimi bujqësor duket të jetë forma më e vjetër e kërkimit të organizuar në botë. Kërkimi bujqësor mund të përkufizohet gjerësisht si çdo aktivitet kërkimor që synon përmirësimin e produktivitetit dhe cilësisë së të korrave nëpërmjet përmirësimit të tyre gjenetik, mbrojtjes më të mirë të bimëve, ujitjes, metodave të ruajtjes, mekanizimit të fermave, marketingut efikas dhe menaxhimit më të mirë të burimeve.

KËRKIM BUJQËSOR  

 

Kërkim sasior  

Ky është akti i mbledhjes dhe analizimit të të dhënave numerike për të testuar një hipotezë, për të bërë parashikime ose për të gjetur modele. Të dhëna të tilla mund të paraqiten në tabela, diagrame ose grafikë.

Rëndësia e kërkimit sasior për bujqësinë dhe peshkimin nuk mund të mbitheksohet sepse është i dobishëm në gjetjen e modeleve të sëmundjeve në të mbjella, eliminimin e këtyre kërcënimeve dhe parandalimin e shfaqjes së tyre në të ardhmen.

AGROECOLOGY
Plant Biologist

Përparimi Përmes Kërkimit

Në përgjithësi, e ardhmja e bujqësisë është e ndritshme.

 

Ne inkurajojmë më shumë investime në kërkimin në bujqësi, nëpërmjet ndihmës së kërkimeve bujqësore dhe testimeve të vazhdueshme, standardi i jetesës që gëzojmë sot mund të pritet të përmirësohet.

Imunizimi i kafshëve - Historikisht, sëmundjet kanë qenë shkatërruese për ndërmarrjet e prodhimit blegtoral. Futja e vaksinave dhe ilaçeve ka përmirësuar shëndetin e bagëtive. Imunizimi i kafshëve, procesi i dhënies së rezistencës së kafshëve ndaj sëmundjeve nëpërmjet vaksinimit ose inokulimit, ka reduktuar sëmundjet. Kafshët në një mjedis pa sëmundje mund të rriten me një kosto shumë më të ulët për prodhuesit dhe kursimet u kalohen konsumatorëve.

Inseminimi artificial - Kafshët superiore janë produkte të prindërve superiorë. Inseminimi artificial është vendosja e spermës në traktin riprodhues të femrës me teknika artificiale. Me futjen e inseminimit artificial, transferimi i gjeneve nga një prind superior, ose prind mashkull, është rritur në mënyrë dramatike. Nëpërmjet teknikave moderne të mbledhjes, ruajtjes dhe shpërndarjes së spermës, pothuajse çdo prodhues mund të ketë akses në gjenet më të mira në industri .

Kontrolli biologjik - Dëmtuesit reduktojnë në masë të madhe produktivitetin bujqësor. Një mjet i menaxhimit të dëmtuesve është kontrolli biologjik. Disa metoda të menaxhimit të dëmtuesve përmes kontrollit biologjik përfshijnë insektet grabitqare, bakteret, kërpudhat dhe viruset. Futja e grerëzave parazitare në mjedisin serrë për të kontrolluar mizat e bardha është një shembull i kontrollit biologjik. Grerëzat e rritura vendosin vezët e tyre në larvat e mizave të bardha. Kur vezët çelin, larvat e grerëzave gllabërojnë larvat e mizave të bardha. Një shembull tjetër është përdorimi i bakterit Bacillus thurengiensis për të kontrolluar dëmtuesit e insekteve të kulturave bujqësore dhe perimeve.

Prodhimi i specializuar bimor - Studiuesit po punojnë në zhvillimin e kulturave që janë të specializuara për përdorime të veçanta komerciale. Shembujt përfshijnë kulturat me tipare specifike, të tilla si përmbajtje e lartë e proteinave, vajit ose niseshtës. Disa hibride misri janë zhvilluar posaçërisht për prodhimin e etanolit. Gjithashtu, po punohet për prodhimin e kulturave me vlera më të larta ushqyese.

Teknologjitë precize- Sistemi i pozicionimit global (GPS), sistemet e informacionit gjeografik (GIS), mikrokompjuterët dhe kontrollorët e makinerive janë teknologji precize që kanë përmirësuar efikasitetin e bujqësisë.

 

Satelitët që rrotullohen rreth tokës janë të lidhur me një marrës tokësor në një fushë ose në pajisje. Sistemi lokalizon pikat e sakta në hartat e rrjetit GIS për të kontrolluar operacionet e makinerive në terren. Kjo teknologji është veçanërisht e dobishme për aplikimin e plehrave dhe marrjen e të dhënave të korrjes

Kërkimi ynë në bujqësi kërkon të zbulojë procedura që do të rrisin rendimentet e bagëtive dhe të korrave, do të përmirësojnë produktivitetin e tokës bujqësore, do të reduktojnë humbjet për shkak të sëmundjeve dhe insekteve, do të zhvillojnë pajisje më efikase dhe do të rrisin cilësinë e përgjithshme të ushqimit. Studiuesit po kërkojnë mënyra për të rritur fitimet e fermerëve dhe për të mbrojtur mjedisin.

BASHKONI, NA MBËSHTETNI, INVESTO NË PUNËN TONË!

bottom of page